• სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  32 სლოტი/25 ლარი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  20 თეთრი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  20 თეთრი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  15 ლარი/1 GB
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  1 ლარი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  1 ლარი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  1.55 ლარი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  20 თეთრი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  1 ლარი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  1 ლარი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  1.50 ლარი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  1 ლარი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  20 თეთრი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  20 თეთრი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  20 თეთრი/სლოტი
  შეკვეთა
  • სტაბილური FPS
  • სწრაფი ჩაწერა
  • ფაილების საცავი
  • 28000+ რუკა
  • კონსული
  • BackUP
  • ტექნიკური დახმარება
  20 თეთრი/სლოტი
  შეკვეთა